LIONS Club Prešov

Členovia prešovského klubu LIONS

Vitajte

na stránkach Lions Club Prešov.


Naše poslanie je dobrovoľne a nezištne pomáhať vo svojom okolí takým ľuďom, ktorí to potrebujú.Lions Club logo

Naša práca v klube je to, čo pomáha nám, aj iným...

Lions Club Prešov vznikol 28.12.2005 ako občianske združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra SR.

Zoznam členov Lions Club Prešov:

1) Marián Babčák, MUDr., PhD.
2) Vladimír Babin, JUDr.
3) Jozef Boržík, Ing.
4) Jana Bubenková
5) Alica Dragulová, PaedDr.
6) Štefan Hanigovský, Ing.
7) Ján Hardoň
8) Peter Janus, Ing. - práca s mládežou
9) Ladislav Kriš, Ing. - prezident klubu
10) Gabriela Kuderjavá, Ing.
11) Stanislav Legát, Ing. - I. viceprezident klubu
12) Matúš Murajda, Ing.
13) František Novotný, Mgr. - II. viceprezident klubu
14) Monika Orlická, MUDr. - sekretár klubu
15) Daniel Rochlitz - past prezident klubu
16) Pavol Šandor, Ing. - pokladník klubu
17) Peter Šiovič, Ing., PhD.
18) Peter Šoltés, RNDr.
19) Ľubomír Takáč, Ing.
20) Daniel Tomko, Ing.
21) Emília Vichrestová, Ing.
22) Dagmar Voňková, Ing.

Takto si spolunažívame

Arr Left
Arr Right