LIONS Club Prešov

Členovia prešovského klubu LIONS

Vitajte

na stránkach Lions Club Prešov.


Naše poslanie je dobrovoľne a nezištne pomáhať vo svojom okolí takým ľuďom, ktorí to potrebujú.Lions Club logo

Kontakt

Lions Club Prešov
Okružná 32
080 01 Prešov

Email: lionspo@lionspo.sk
Web: www.lionspo.sk

MUDr. Monika Orlická – sekretár klubu
Email: orlicka.monika@gmail.com.sk
mobil: +421-905-340955
tel.:+421-51-7722508